Банкеръ Daily

Новини

ТРЕЙС поддържа близо 5 000 км от републиканската пътна мрежа

На 23 март между Агенция Пътна Инфраструктура и Обединение София 2010 е подписан Договор за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1263.69 км републикански пътища на територията на ОПУ София, съобщиха от дружеството.
Договорът включва поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, земни работи, подръжка и ремонт на пътна настилка, подръжка и ремонт на съоръжения, ремонт и подържане на пътни принадлежности, озеленяване и ландшафтно оформяне, зимно подържане /почистване.
Възложител е Агенция Пътна инфраструктура, а договорът е със срок четири години. Водещ партньор в обединение София 2010 е Пи Ес Ай АД, и партньори СК - 13 Пътстрой АД, Балканстрой АД, Станилов ЕООД и Пътно поддържане - Дупница ЕООД.
Пи Ес Ай АД е водещ партньор и в Обединение Ловеч 2010, което преди седмица подписа договор за поддържане на 735.259 км републикански пътища на територията на ОПУ Ловеч. Дружеството поддържа сащо така 779.7 км от републиканската пътна мрежа на ОПУ Стара Загора и още 237 км от общинската пътна мрежа в община Стара Загора.
Други дъщерни дружества от структурата на Трейс Груп Холд АД - ПСФ Мостинженеринг АД, Трейс Кърджали АД, Родопа Трейс ЕООД, извършват текущо и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Кърджали (620.5 км), ОПУ Ямбол (587.6 км), ОПУ Смолян (539.011) и 137 км от общинската пътна мрежа на територията на Община Смолян и Община Девин, включително и Девин град.
Чрез своите фирми Трейс Груп Холд АД вече поддържа 4 899.76 км от пътищата на България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във