Банкеръ Daily

Новини

Трейс Кърджали увеличи капитала си

В Търговския регистър е вписана промяна на капитала на Трейс Кърджали АД, съобщиха от Трейс груп холд АД - София (T57). Новият му размер е 1.3 млн. лева и е внесен изцяло. Капиталът е разпределен в 1.3 млн. обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Трейс Кърджали е част от групата на Трейс Груп Холд АД, а дейността му е концентрирана в изпълнение на инфраструктурни проекти на територията на регион Кърджали. Дружеството извършва текущо и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. То е ангажирано с дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Кърджали / 620.5 км/ през следващите четири години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във