Банкеръ Weekly

Новини

Трейс Груп започна социален проект в Стара Загора

Инженеринговата компания Трейс Груп холд АД е започнала изпълнението на проект Строително-монтажни работи по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип, който ще се изгради в Стара Загора, съобщиха от дружеството.


Изпълнител е Обединение Трейс Стара Загора с водещ партньор Трейс София АД и партньор Пи Ес Ай АД. Договорът с Община Стара Загора е подписан на 21 февруари тази година. Проектът е финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, като предоставяната помощ ще бъде безвъзмездна. Той е на обща стойност 3 977 138 лв. и ще бъде изпълнен за девет месеца.


Центровете ще се строят върху площ от 1700 кв. м, като ще има допълнително 646 кв. м зелени площи. Чрез този проект се очаква да бъдат подобрени условията на живот сред децата и младежите с увреждания чрез осигуряването на подходяща и ефективна социална структура, казаха от Трейс. По този начин в Стара Загора ще могат да се реализират социални услуги за деца над тригодишна възраст и младежи до 18 години, което ще осигури тяхното социално включване в обществото и ще подобри нагласата към тях.


Проектът ще се отрази пряко върху 77 деца от три до 18-годишна възраст, настанени в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в село Сладък кладенец и още 62 техни връстници в дома в село Петрово. Всички те, както и над 100-те човека персонал от двата дома, имат шанса да живеят и работят в подобрена жизнената среда, в резултат на социализирането им към общността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във