Банкеръ Daily

Новини

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД ЩЕ РЕМОНТИРА ДВА НАДЛЕЗА В СОФИЯ

На 29 юни Трейс Груп Холд АД е сключило със Столична община договори за ремонт на два надлеза. Първият е за изпълнение на обект: ремонт на надлез по ул. Адам Мицкевич при Бакърена фабрика и е на стойност 1 607 504.29 лв. с ДДС. Срокът за завършване е 210 календарни дни от подписването на протокол за започване на СМР и осигуряване на финансиране. Вторият договор е за изпълнение на обект: ремонт на надлез на ул. Черковна над ж.п. ареала и бул. Ген. Д. Николаев на стойност 1 433 273.73 лв. с ДДС. Срокът за предаване е 78 календарни дни от подписването на протокол за започване на СМР и осигуряване на финансиране.
Рехабилитацията на двата надлеза включва ремонт на носещите стоманобетонови конструкции и подсилването им с армиран бетон, ще бъдат направени съоръжения за отводняване, ще се положи нова пътна настилка и ще се монтират нови парапети и допълнителна предпазна ограда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във