Банкеръ Daily

Новини

Трейс Груп Холд ще изпълнява интегрирания воден проект за София

На 5 октомври Трейс Груп Холд АД подписа с Министерството на околната среда и водите договор за Изграждане на водопроводи и канализационни колектори по Интегрирания воден проект за град София - Етап 2. Той включва продължение на Ляв владайски колектор, довеждащ колектор Банкя - Какач и рехабилитация на Рилския водопровод.
Договорът е на стойност 9 897 721.22 евро и се финансира със средства, предоставени съвместно от Европейския съюз и България, във връзка с осъществяването на ИСПА Мярка ИСПА 2000/BG/16/PE/001 Интегриран проект за водния цикъл на град София.
Срокът за изпълнение на поръчката е 29 месеца.
В средата на годината групата на ТРЕЙС започна изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води на Троян, втори етап, която е свързана с биологично прочистване. Холдингът е водещ партньор в обединението Трейс инженеринг. Стойността на проекта е 5.9 млн. лв., а финансирането е по Оперативна програма Околна среда на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд на Европейската общност.
Изпълнението на обекта включва дейностите от проектирането до пускането на станцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във