Банкеръ Daily

Новини

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТТА СИ

На 21 май 2008 г. Трейс Груп Холд АД проведе редовното общо събрание на акционерите си, което прие отчета за дейността на дружеството за 2007 г., и гласува промени в устава.
Нетната консолидирана печалба на компанията за 2007 г. възлиза на 7.920 млн. лв., което представлява повишение от 51.08% на годишна база. Общото събрание е взело решение да бъде разпределен дивидент в размер от 0.20 лв. на акция.
Акционерите са дали своето одобрение на хората, които досега са ръководели холдинговата структура. Висшият мениджърски екип на Трейс Груп Холд АД се ръководи от инж. Николай Ганчев Михайлов, а останалите членове са: инж. Цветан Иванов Цонев, инж. Йовко Генчев Жилков, инж. Иван Димитров Христов и проф. Иван Стефанов Трифонов.
На събранието акционерите са взели решение седалището на дружеството да се премести от Стара Загора в София, предвид разрастването дейността на холдинга и с цел повишаване на ефективността на работата в структурата.
Заедно с това са очертани нови насоки в развитието на Трейс Груп Холд АД. Предвижда се разширяване обхвата на строителство, като основна дейност за компанията в две посоки: установяване на трайни позиции на международния строителен пазар, и инвестиции и развитие във важни за строителния и инфраструктурен бизнес направления.
През 2008 г.усилията на холдинга ще бъдат насочени към навлизане на пазара в Балканския регион - Сърбия, Косово, Македония, още повече че компанията вече има опит в изграждане на обекти в съседна на България страна - Косово.
Трейс Груп Холд АД заедно с още осем български строителни компании и Камарата на строителите учреди дружество Български строител. Обединението на холдинга с компаниите, чийто годишен оборот надхвърля 1 млрд. лв. има няколко основни цели: участие на дружеството в търгове за строителни обекти в олимпийското селище в Сочи, участие в търгове и за други обекти в руската страна, както и утвърждаване на международния пазар и трупане на опит с олимпийски обекти.
Компанията има амбиции да стъпи и на пазара в Близкия изток. Преговорите са в напреднал стадий и Трейс Груп Холд АД вече е разпознаваема в този проспериращ регион .

Facebook logo
Бъдете с нас и във