Банкеръ Daily

Новини

ТРАНСКАРТ ПРОМЕНЯ ФИРМЕНОТО НАИМЕНОВАНИЕ

Транскарт АД - София (5T5) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 29 май, съобщиха от БФБ-София. То ще гласува по предложението за промяна на фирменото наименование на дружеството. Проектът за решение предвижда то да бъде Си Си Ен АД.
Предвидено е и актуализиране на устава на дружеството във връзка с приетите изменения.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 юни на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Транскарт АД на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 13 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във