Банкеръ Daily

Новини

Трансинвестмънт продава вземания, за да плати задължения по облигационната си емисия

На проведено заседание на съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ - София (6TRС) е взето решение, дружеството да продаде част от портфейла си от съвкупност от краткосрочни вземания по кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти. Номиналната стойност на вземанията по главници, включени в тази съвкупност, е 4.7 млн. лева, а минималаната цена на продажба е определена на 4.7 млн. лева.
Със сумата постъпила от продажбата на вземанията, дружеството планира да изплати в срок задълженията по издадената емисия облигации с ISIN код BG2100003081, с борсов код 6TRC.

Facebook logo
Бъдете с нас и във