Банкеръ Daily

Новини

ТРАКИЙСКИ ПАМУК ПОКРИВА ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Проведеното на 23 юни общо събрание на акционерите на Тракийски памук АД - Стара Загора е взело решение печалбата за 2008 г. да се задели за покриване на реализирана загуба от минали години.
Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г., както и начина за разпределение на финансовия резултат от миналата година.
Гласувано е и предложението за освобождаване от отговорност на всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2008 година.
Общото събрание е избрало Одитен комитет на компанията в предложения състав и мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във