Банкеръ Daily

Новини

Трайков: Успешното излизане от кризата преминава през реформа на енергийния сектор

Успешното излизане от кризата и повишаването на добавената стойност в икономиката на основата на иновации преминава през реформа на енергийния сектор в посока диверсификация, гъвкавост, ефективност и технологично обновление. Тези предизвикателства са общи за България и за нейните партньори от ЕС и САЩ и това разкрива множество възможности за взаимодействие и сътрудничество. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на кръгла маса „Енергийна политика и енергийна диверсификация, организирана от Центъра за изследване на демокрацията.
Според министър Трайков макар страната ни да е член на ЕС – водещата зелена икономика в света, е особено важно България да се възползва от технологичното ноу-хау на един от световните лидери в иновациите – Съединените щати. Министърът определи като изключително полезната визита си в Съединените щати през април, където страната ни е получила пълно разбиране и подкрепа за провежданата политика на диверсификация и енергийна ефективност. Провокиран е интерес у американски инвеститори към България и са договорени конкретни проекти. Очаква се в скоро време Американската търговска агенция да финансира прединвестиционно проучване за складирането и превозването на радиоактивни отпадъци, допълни Трайчо Трайков.
Според него 2010 г. ще е от значителна важност за развитието на българската енергетика, тъй като предстои вземането на важни стратегически решения. Енергийният ни пазар все още е не достатъчно либерализиран. Необходима е и оптимизация при определянето на ценовите равнища както за електропотреблението, така и за газта. Тази оптимизация се провежда при необходимост от увеличаващи се инвестиции от една страна и много ниска покупателна способност на българския пазар от друга, допълни Трайков.
Той акцентира върху обновяването на Националната енергийна стратегия 2020, която цели да оформи ясна визия за развитието на сектора. С всичките си действия до момента, ние ясно показваме кои са приоритетите за България – диверсификация, енергийна ефективност и зелена енергия на достъпна цена, подчерта Трайков. Други основни проблеми са силната зависимост на България от вноса на енергийни суровини и високия енергиен интензитет на българското производство. Диверсификацията на енергийните доставки ще бъде постигната чрез тясно сътрудничество със съседни държави за изграждането на газови интерконектори, повишаване на енергийната ефективност и търсене на алтернативни доставчици и маршрути. Особено важни са връзките ни с Гърция, като най-непосредствена възможност за диверсификация на вътрешното потребление на газ.
Важен приоритет е преструктурирането на сектора към по-голяма прозрачност и прилагане на добри практики в управлението на проекти, подчерта още министърът. Преструктурирането на основните инвестиционни проекти е насочено към това те да бъдат по-атрактивни и прозрачни за инвеститори от Европа и Северна Америка. България е един от най-активните членове на проекта „Набуко и се надява да привлече интереса на американски компании към проекта. Страната ни предлага отлични условия за инвестиции в зелени енергийни технологии, транзит на газ и топлоцентрали, където също може да бъде срещнат интереса на български с европейски и американски партньори, заключи министър Трайков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във