Банкеръ Daily

Новини

Трайчо Трайков: Иновациите ще осигурят устойчив растеж и по-висок стандарт

За да се осигури устойчив растеж, който да гарантира просперитет за българите, е важно икономиката да се ориентира към сектори с иновационен потенциал, заяви днес при откриването на международната конференция „Индустрия и иновации 2010 министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. В дискусията в столичния хотел „Хилтън участваха държавни експерти, депутати, дипломати, представители на компании и организации. Акцент на форума бяха мерките на правителството и участието на бизнеса в утвърждаване на конкурентна, иновативна, нисковъглеродна и екоефективна икономика. Това трябва да се осъществи в условията на постепенно излизане от глобалната криза и в рамките на стратегията на ЕС „Европа 2020.
„За първи път направихме секторен анализ на икономиката и набелязахме приоритетите, в които ние имаме потенциал да се развиваме, така че да стигнем в близките няколко години 70% от средния брутен вътрешен продукт на ЕС, а не 40, както сме сега, подчерта Трайков. Той допълни, че през август тази година стойността на българския износ за първи път от 10 години е успял да надхвърли вноса. След икономическата криза лесните пари, които преди идваха от чужбина, вече ги няма и България трябва да се ориентира към експорт, предимно на продукти от технологии с висока добавена стойност - информационни, екологични и енергоефективни. Страната ни е изправена пред едно допълнително предизвикателство, а именно високата енергийна интензивност на икономиката ни, което ни отрежда незавидно място в Европа. Решаването на този проблем има ключово значение, както за повишаване конкурентоспособността на българската икономиката, така и за размера на инвестициите в икономиката. Министър Трайков посочи, че постигането на целите, поставени в стратегията на ЕС „Европа 2020, е важен фактор за устойчивото развитие в прехода към по-ефективна и нисковъглеродна енергетика и икономика. „Работим по нови механизми за насърчаване производството на енергия от ВЕИ и комбинирано производство, както и върху развитието на либерализиран енергиен пазар в услуга на потребителя. Включването на българските енергийни инсталации в европейската Схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове е съществен елемент от овладяването на негативните промени в климата, каза още министър Трайков. Той припомни, че българското правителство си е поставило отговорната цел финансирането за иновации да достигне 2% от брутния вътрешен продукт. Реализирането на тази цел зависи от съвместните усилия както на държавата, така и на бизнеса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във