Банкеръ Daily

Новини

Трайчо Трайков: Иновациите са от ключово значение за повишаване доходите на хората

Нивото на иновациите е един от основните фактори за повишаване на добавената стойност в икономиката, а това е от ключово значение за повишаване на доходите и подобряване на живота на хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков при откриването на Седмия национален иновационен форум „Иновации и конкурентоспособност. Събитието се състоя днес, 17 май 2011 г., в столицата.
Трябва да имаме ясен, целенасочен и разумен консенсус за целите и механизмите на политиката ни за насърчаване на иновациите, посочи още министър Трайков. По неговите думи това ще даде повече възможности за бизнеса и ще увеличи доходите на хората.
Министър Трайков посочи сериозната разлика в иновативността на икономиката между България и средното равнище за ЕС. У нас само около 25% от добавената стойност се създават от иновативни отрасли, докато в ЕС този процент е около 45. Електрониката и електротехниката, транспортното оборудване и машиностроенето, химическата и хранително-вкусовата промишленост, логистиката, информационните технологии и аутсорсинга са перспективни за България иновативни отрасли, които могат да осигурят висока добавена стойност, каза още министър Трайков. Той открои сред тях и здравеопазването, фармацевтиката, чистите технологии и биотехнологиите. Тези сектори са в центъра на стратегията за привличане на инвестиции, която бе представена официално от МИЕТ преди броени дни.
Поставили сме си за цел през следващите 10 години България да стане лидер в иновациите в тези индустрии, каза още министър Трайков. Той подчерта, че в енергетиката предстоят съществени инвестиции, насочени също към интелигентен растеж. Акцент в новата енергийна стратегия на страната е ефективността, която приоритетно е основана на иновациите.
Конкретните мерки за осъществяване на тези цели да са насочени към мобилизиране на финансов ресурс за бизнеса. Предоговореното споразумение между България и Европейския инвестиционен фонд по инициативата JEREMIE даде шанс за рисково финансиране на малки и средни предприятия, припомни Трайков. Средствата по ОП „Конкурентоспособност през последната година са приоритетно насочени към насърчаване на инвестиционната активност на българските предприятия. Създадена е благоприятна среда за стартиращи иновативни фирми, иновационни проекти и за внедряването на нови продукти и процеси.
До края на годината се очаква да бъде приет и проектозаконът за иновациите, който се подготвя от екипа на МИЕТ. Проектът предвижда да бъде възстановен Националния съвет по иновации като консултативен орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Този съвет ще бъде ангажиран с мониторинга и контрола върху изпълнението на иновационната стратегия на България. Със закона ще бъде възстановена и дейността на Националния иновационен фонд като самостоятелно юридическо лице и ще се въведат ясни механизми за набиране на средства от фонда.
В този процес разчитаме и на партньорството на научноизследователските организации, бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор, заключи Трайков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във