Банкеръ Daily

Новини

ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА ГЛАСУВА ЗА ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Товарни превози - Силистра АД, свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 26 януари 2008 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То трябва да гласува за предложената променя състава на съвета на директорите.
Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 9 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Дружеството е специализирано в извършването на товарен автомобилен транспорт. Капиталът му в размер на 87 376 лв. е разпределен между Канотранс АД, което контролира 55%, група физически лица имат дял от 42%, а Министерството на транспорта и съобщенията владее 1 на сто от акциите.
Управлението на транспортната фирма е в ръцете на съвет на директорите в състав Тони Икономов, Румянка Йоргова и Слави Стоянов - изпълнителен директор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във