Банкеръ Daily

Новини

Тотю Младенов представи Проекта за социално включване пред представители на Световна банка и МВФ

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов обсъди с Манта Мурти, директор на сектор „Човешко развитие” на Световната банка изпълнението на Проекта за социално включване, финансиран с 40 милиона евро от Международната банка за възстановяване и развитие в размер . Неговата цели е превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие.
Младенов информира за извършените от министерството до момента дейности. Манта Мурти изрази задоволство от напредъка в изпълнението на проекта и предстоящото подписване с общините на първите споразумения за финансиране. Двете страни обсъдиха и възможностите за сътрудничество в областта на социалните услуги за хора с увреждания, ромското включване и усвояването на средствата от европейските структурни фондове.
Младенов и заместник-министър Красимир Попов запознаха представители на МВФ с направените реформи в пенсионната система и състоянието на пазара на труда в България на последвалата днес среща в МТСП. Тя е част от годишната дискусия на МВФ с правителството на България.
Конкурентноспособността на икономиката, производителността на труда и качествената работната сила са основните приоритети на правителството, съобщи министър Младенов и допълни, че за реализацията им е важно да се търси връзката на социалната с финансовата политика. В разговора той акцентира върху сключените споразумения между социалните партньори за регламентирането на надомната работа, дистанционната работа. Обсъдено беше и регламентирането на агенциите за временна заетост. и агенциите за временна заетост. Министър Младенов представи и стратегията на правителството за деинституционализация на социалните домове.
През миналата година разкритите работни места по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са 48 000, съобщи заместник-министър Попов, като допълни, че само през първото тримесечие на тази година са открити нови 11 000.
Експертите от МВФ поздравиха социалното министерство за извършените реформи в пенсионната система и предприетите мерки за гъвкавост на пазара на труда. Те проявиха интерес към активното партньорството между МТСП и бизнеса за насърчаването на трудовата заетост, квалификацията и обучението на заети и безработни лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във