Банкеръ Daily

Новини

Тотю Младенов представи националната стратегия за корпоративна социална отговорност

Министърът на труда Тотю Младенов представи днес основната визия на националната стратегия за корпоративна социална отговорност на конференция за тенденциите в CSR практиките и успешното им интегриране в бизнеса. Постигнето на динамично развиващо се социално отговорно поведение на бизнес средите ще доведе до устойчиво развитие на компаниите, подчерта в изказването си министър Младенов и акцентира връху взаимното доверие между заинтересованите страни, прозрачността и съчетаването на икономическия успех, заетостта и други социални и екологични аспекти.
До края на октомври предстои създаването на консултативен съвет по корпоративна социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика, съобщи министър Младенов, като посочи, че ще се обсъждат всички аспекти на корпоративната социална отговорност.
Тотю Младенов запозна участниците в конференцията с петте основни цели, записани в стратегията - повишаване осведомеността относно същността и прилагането на КСО, създаване и укрепване на капацитета на експертите в областта на КСО, насърчаване на създаването на правна и институционална среда, подкрепяща прилагането на КСО, прозрачност при осъществяването на социално отговорни инициативи и повишаване отговорността на предприятията по отношение на опазване на околната среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във