Банкеръ Daily

Новини

Торготерм - Кюстендил ще вземе кредит за инвестиции

Акционерите на Торготерм АД - Кюстендил (TTV) ще обсъдят доклад на съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и ще овластят мениджърите за учредяване на особен залог на търговското предприятие на Торготерм АД в полза на избрана търговска банка за обезпечаване на кредити на дружеството и заинтересовани лица. Това става ясно от писмените материали за общото събрание на фирмата, което ще се състои на 18 юли.
Ще се разгледат и доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и начина за разпределение на финансовия резултат.
Общото събрание ще гласува и по предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през изминалата година. заедно с това ще се обсъдят и промени в управителния орган на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 18 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 16 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 14 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във