Банкеръ Daily

Новини

Торготерм - Кюстендил обезпечава кредити на дружеството и заинтересувани лица

Общото събрание на акционерите на Торготерм АД - Кюстендил, насрочено за 5 май, ще гласува за овластяване на съвета на директорите относно учредяване на особен залог на търговското предприятие на Торготерм АД в полза на избрана търговска банка за обезпечаване кредити на дружеството и заинтересувани лица.
Заедно с това ще се обсъждат доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и начина за разпределение на финансовия резултат.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар, към 21 април.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 21 май на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 21 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във