Банкеръ Daily

Новини

ТОПЛИВО УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

С решение на съвета на директорите на Топливо АД, София, започва увеличение на капитала от 4 333 928 лв. на 5 417 410 лв. чрез издаване на 1 083 482 нови обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9 лв., гласи съобщение в Държавен вестник. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 1 ноември 2006 година. Срещу всяка притежавана акция ще се издава едно право, даващо възможност за записване на 0.25 нови акции. Средствата от набрания капитал ще бъдат използвани за ново строителство и реконструкция на съществуващите газостанции и за разширяване на мрежата от обекти за продажба на течни горива и газ пропан-бутан. Ще се търси закупуване на нови складови площи и магазини на стратегически места за търговия със строителни и отоплителни стоки. При търговската дейност целта е увеличаване на пазарния дял на Топливо АД в сферата на търговията със строителни материали и твърди горива, както и дистрибуцията на течни и газообразни горива и др. Основната дейност на Топливо АД остава традиционно насочена към търговията със строителни материали - 37%, както и отоплителни стоки - 12%, течни горива - 24%, търговия с газ пропан-бутан - 27 на сто.
Мажоритарен акционер в дружеството е Синергон Холдинг АД с дял от 89.65 на сто.
Топливо АД реализира положителен финансов резултат за първите шест месеца на 2006 г. в размер на 1.35 млн. лв. спрямо загуба същия период на миналата година от 170 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във