Банкеръ Daily

Новини

Томислав Дончев откри международна работна среща за ромското приобщаване

Министърът за управление на европейските фондове Томислав Дончев откри днес международна работна среща за успешно разгръщане на дейностите за ромското приобщаване. Дискусиите по време на форума ще послужат при изграждането на националната оперативната рамка за ромското приобщаване.
Работната среща се организира съвместно от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет и представителството на Световната банка в България. Над 100 представители от ромски неправителствени организации, на Европейската комисия, посланици и кметове се включиха в еднодневната проява, която цели да идентифицира добрите практики в България в шест ключови области и да начертае възможни пътища за по-широкото им разгръщане. Участниците дискутираха практики и успешни проекти в областите образование, заетост, здравеопазване, жилищна политика, спазване на закона и обществени комуникации.Дончев описа основните принципи на пилотния проект на българското правителство за нова жилищна политика. „Очевидно досегашните мерки не са работещи и трябва нов подход”, подчерта той. Министър Дончев изтъкна, че жилищата, които ще се строят в рамките на този проект, няма да станат собственост на настанените роми, а те ще придобият само право на настаняване и то при условие, че положат доброволен труд в построяването. Другите условия ще бъдат децата да ходят редовно на училище, а родителите да имат работа. Министър Дончев съобщи също така, че тази седмица ще бъде обявен конкурсът за общините, които имат желание да участват в пилотния проект. Финансирането ще бъде в рамките на оперативна програма „Регионално развитие”. „Програмата ще има пилотен характер и ако този модел работи, може да търсим и национално покритие”, заяви Томислав Дончев. Той изтъкна също така, че не малко публично финансиране е разходвано до момента, но много по-важен е въпросът за ефективността на това финансиране.

Мамта Мурти, директор на сектор „Човешко развитие” за региона Европа и Централна Азия на Световната банка, изтъкна специфичните икономически ползи от приобщаването на ромското население. Активното включване на пазара на труда ще повиши производителността и ще създаде приходи в хазната, като се намалят в същото време разходите за социално подпомагане и се генерират приходи под формата на данъци, изтъкна тя. По изчисления на Световната банка по данни от 2007 г., възможностите за увеличена производителност са около 2500 евро годишно на всеки ром в трудоспособна възраст в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във