Банкеръ Daily

Новини

ТК-ХОЛД ОТЧИТА ПЕЧАЛБА ОТ 688 ХИЛ. ЛЕВА ЗА ПОЛУГОДИЕТО

ТК-ХОЛД АД отчита към 30 юни 2006 г. неконсолидирана нетна печалба от 688 хил. лв. при регистрирана загуба за същия период на миналата година от 59 хил. лв., става ясно от финансовия отчет на дружеството, представен на БФБ-София. Приходите от дейността на холдинга са основно финансови. Те нарастват с 652 хил. лв. - до 914 хил. лв. за полугодието на тази година. Общите разходи за дейността пък намаляват с 93 хил. лв. - до 228 хил. лева. Консолидираната нетна печалба на холдинга за първото тримесечие на 2006 г. е в размер на 481 хил. лв. спрямо отрицателен финансов резултат от 21 хил. лв. за съответния период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във