Банкеръ Daily

Новини

Ти Би Ай Кредит предсрочно изплаща заема си

Ти Би Ай Кредит ЕАД - София има право предсрочно да изплати цялата главница в размер на 3 млн. евро по емисията обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100019111. Решението е взето от проведеното на 25 юли общо събрание на облигационерите.


Емисията е изкупена от Универсален пенсионен фонд Доверие, който държи 2300 облигации, Професионален пенсионен фонд Доверие с 500 броя и Допълнителен пенсионен фонд Доверие - 200.


Емисия е разпределена в 3 000 лихвоносни, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Книжата са с фиксирана лихва в размер на 8.75% на годишна база, с лихвени плащания на всеки шест месеца. Срокът на облигационния заем е три години, а падежът му - на 25 октомври 2014 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във