Банкеръ Daily

Новини

ТИ БИ АЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ УПРАВЛЯВА НАД 500 МЛН. ЛЕВА

Над половин милиард лева са активите управлявани от Ти Би Ай Асет мениджмънт към края на юли съобщиха от компанията. В сумата се включват и портфейлите на големи институционални инвеститори като ПОК Доверие, ЗПАД Булстрад, ЗАД Булстрад Живот, Ти Би Ай Здравно осигуряване АД, Доброволно осигурителна мрежа Здраве, Гаранционен фонд за задължително застраховане и Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. Освен това дружеството има и четири колективни инвестиционни схеми - инвестиционно дружество Ти Би Ай Евробонд и трите договорни фонда: Ти Би Ай Комфорт, Ти Би Ай Хармония и Ти Би Ай Динамик.
В зависимост от избраната инвестиционна политика, реализираната от Ти Би Ай Асет Мениджмънт доходност по портфейлите на институционалните инвеститори от началото на 2006 г. до края на юли е 8.6%, а за 2005 г. е била между 6.72 и 9.58 на сто. Към края на миналия месец общата сума на активите на колективните инвестиционни схеми е 28.8 млн. лв., от които 20.2 млн. лв. се падат на ИД Ти Би Ай Евробонд, а активите на Ти Би Ай Комфорт, Ти Би Ай Хармония и Ти Би Ай Динамик са съответно 4.3 млн., 6.9 млн. и 7.4 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във