Банкеръ Daily

Новини

Текстилната фирма България-29 - София ще бъде отписана от регистъра на публичните дружества

Текстилната фирма България-29 АД - София (4BF) ще бъде отписана от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден в Комисията за финансов надзор. Решението е взето от проведеното на 20 юни общо събрание на акционерите.
Приети са доклада за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и годишния финансов отчет за 2010 г. (индивидуален и консолидиран). Загубата на дружеството за миналата година, която е в размер на 1 285 368.61 лв., ще бъде оставена непокрита.
Общото събрание е освободило от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през изминалата година.
Приети са и предложените промени в устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във