Банкеръ Daily

Новини

Технологични организации усвоиха за две години 10.5 млн. евро по европейски програми


Над 50 български фирми, университети и институти са привлекли повече от 10.5 млн. евро за две години от участие в проекти по европейски програми, които на национално ниво се координират от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията(МТИТС), съобщиха от ведомството.По тема Информационни и комуникационни технологии от Седма рамкова програма са спечелени 7 491 629 евро за периода юли 2009 – юли 2011 година. По втората тема към програмата - Наука в обществото, български организации са усвоили 600 хил. евро за периода 2009 – 2010-а. По програма Подкрепа за ИКТ политики от Рамкова програма Конкурентоспособност и иновации средствата са 2 371 670 евро за периода 2009 – 2010 година. Тази сума не е окончателна, тъй като през септември се очакват резултатите от конкурс, проведен през юни.Представянето на българските участници по трите програми може да се отчете като добро. Наблюдава се известен превес на малките и средни предприятия, следвани от институтите на Българската академия на науките, университетите и други организации. Това се оценява много положително от Европейската комисия, тъй като един от приоритетите на тези програми е да се подпомогнат максимално високотехнологичните малки и средни предприятия.На 26 юли ще бъде обявен нов конкурс за проекти по Седма рамкова програма. И това е отлична възможност българските компании и научни организации да докажат своите конкурентни качества като участват в консорциуми с представители на останалите европейски държави.Както и досега, МТИТС ще оказва подкрепа на всички кандидати и участници, за да подготвят своите предложения и да се представят добре по време на оценяването, обявиха от ведомството. Министерството продължава да организира безплатни информационни дни и консултации за фирмите и организациите. Министър Московски припомня, че МТИТС подкрепя приоритетно проекти с българско участие и е издействало да има допълнително финансиране в размер на 20 млн. евро за включване на участници от новите държави-членки в действащи проекти. По инициатива на МТИТС бяха деблокирани възможностите български софтуерни организации да кандидатстват за финансиране по Оперативна програма Конкурентоспособност. Чрез разработена Методика за оценка на собствени иновативни софтуерни разработки на български фирми, кандидатстващи за финансиране по Оперативна програма Конкурентоспособност бе осигурен достъп на софтуерни компании до общ ресурс в размер на 19 558 300 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във