Банкеръ Daily

Новини

ТБ НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ ДО 5.850 МЛН. ЛВ.

Капиталът НЛБ Банка Запад-Изток АД - София а бъде увеличен с 3 млн. евро, равняваши се на 5.850 млн. лв., чрез издаване на нови 5.850 млн. бр. акции. Това решиха на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството След направеното увеличение, капиталът на НЛБ Банка Запад-Изток вече е в размер на 21.650 млн. лв., изцяло записани и внесени. Акционерите са приели и предложените промени в устава.
НЛБ Банка Запад-Изток е най-младата банка в България с пълен банков лиценз.
Нова Люблянска банка АД - Словения е мажоритарен собственик с дял от 72%, ЛБМаксима ООД - Словения е с 24%, а словенската Фактор Банка ООД с 2 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във