Банкеръ Daily

Новини

ТБ ИНВЕСТБАНК ВЛЕЗЕ КАТО АКЦИОНЕР В ТРАНСКАРТ

Трансхолд България Холдинг АД - София е прехвърлило 582 063 бр. свои акции, представляващи 8.32% от капитала на Транскарт АД - София. Прякото участие на холдинга в капитала на компанията след прехвърлянето вече е 49.31 на сто. В същото време ТБ Инвестбанк АД - София е придобило същия брой акции и вече има дял от 8.3152% от Транскарт. Датата на прехвърлянето по двете сделки в Централен депозитар е от 8 октомври 2007 година.
Систек Холдинг държи други 24.73% от акциите в софийското дружество, а Форталеза Финанс ЕООД е с 8.71 на сто.
Транскарт отчете нетна консолидирана печалба от 272 хил. лв. спрямо загуба за същия период на миналата година от 1.305 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във