Банкеръ Daily

Новини

ТБ ИНВЕСТБАНК Е КУПИЛА 8.32% ОТ КАПИТАЛА НА ТРАНСКАРТ

ТБ Инвестбанк АД е закупила общо 582 063 бр. акции, представляващи 8.32 на сто от капитала на Транскарт АД, съобщиха от БФБ-София. Сделката е осъществена на блоков сегмент при цена от 1 лв. за акция, или общо за 582 хил. лв., а продавач е Трансхолд България Холдинг АД.
През август тази година в друга сделка Систек холдинг АД продаде 610 хил. акции (8.71%) от капитала на Транскарт на Форталеза Финанс ЕООД за 2.44 млн. лева.
За полугодието на 2007 г. Транскарт отчете нетна консолидирана печалба от 153 хил. лв. при отрицателен финансов резултат 252 хил. лв. година по-рано.
Транскарт АД е публично дружество от 8 юни 2005 година. Неговите акции - безналични, свободнопрехвърляеми, обикновени с номинална стойност 1 лв. всяка, се търгуват на Официален пазар, сегмент С на БФБ-София с борсовият код на емисията TRCRD.

Facebook logo
Бъдете с нас и във