Банкеръ Daily

Новини

ТАЧЕВА ОТКРИ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА СПРАВЕДЛИВОТО ПРАВОСЪДИЕ

Съдебният контрол върху административните актове е най-важната гаранция за защита правата на гражданите от незаконни действия на администрацията. Той е ефективно средство за осигуряване на законно работеща администрация. Това обяви днес при откриването на конференцията „Достъп до съд и обхват на съдебния контрол в административното правораздаване” министърът на правосъдието Миглена Тачева. По отношение на регламентираната отговорност на държавата за действията на нейните органи министър Тачева посочи като важна стъпка влизането в сила от 30 май т.г. на изменения в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, като тези промени улесняват гражданите за иницииране на съдебно производство. Важен за осъществяването на съдебният контрол е проблемът с регламентирането на ефикасни правни средства за нарушените права пред съответния съд, допълни министърът на правосъдието.
В откриването на конференцията, която се провежда по инициатива на Български адвокати за правата на човека и фондация „Конрад Аденауер”, взеха участие председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев, проф. Питър ван Дайк-председател на отделението за административно правораздаване към Държавния съвет на Кралство Нидерландия и директорът на Правната програма за Югоизточна Европа на фондация „Конард Аденауер” д-р Стефани Рикарда Рос.
Встъпителната тема на проф. ван Дайк бе посветена на стандартите по чл.6, т.1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи/ ЕКЗПЧОС/ при определянето на гражданските права и задължения във връзка с достъпа до съд в административното производство. Сред другите обсъждани на форума теми са обхватът на съдебния контрол, осъществяван от българските административни съдилища и административният аспект в прилагането на Закона за отговорността на държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във