Банкеръ Daily

Новини

СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ПЛАЩА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИТЕ

Следващото лихвено плащане по емисия облигации, с ISIN код - BG2100041057, издадени от Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна, ще е на 20 декември 2007 година. Купонът е в размер на 6-месечния EURIBOR + 5 на сто, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 19 декември 2007 година.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 17 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във