Банкеръ Daily

Новини

Свилоза прибра печалбата си в резервите

Свилоза АД - Свищов няма да разпределя дивидент за 2012 г., става ясно от протокола от проведеното на 20 юни общо събрание. Акционерите заделиха печалбата на дружеството, в размер на 936 112 лв., във фонд Резервен.


Това беше решено след обсъждането и приемането на доклада (индивидуален и консолидиран) на мениджърите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) за 2012 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи на фирмата.


Общото събрание е освободило от отговорност всички членове на съвета на директорите - Красимир Дачев - председател на борда, КБД с.а., Свилоза 2000 АД, за дейността им през изминалата година. Заедно с това то е преизбрало всички мениджъри за нов петгодишен мандат.


Акционерите са обсъдили и приема Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във