Банкеръ Daily

Новини

СВЕТОВНАТА БАНКА СЕ СТРЕМИ ДА ПОМОГНЕ НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФИНАНСОВАТА КРИЗА

„Като партньор на България, Световната банка се стреми да предостави на страната най-доброто от световните и европейски знания и опит, за да подпомогне България в стремежа й да смекчи въздействието на настоящите финансови трусове и да се утвърди като пълноправен член на Европейския съюз. Това заяви постоянният представител на Световната банка (СБ) у нас Флориан Фихтъл при представянето на изследване „България: диагностичен преглед на защитата на потребителите и финансовата им компетентност .
„По своята същност, необходимостта от защита на потребителите произтича от дисбаланса в правомощията, информираността и ресурсите на потребителите и техните доставчици на финансови услуги, поставящ потребителите в неравностойно положение, отбеляза Сю Ратлидж, един от авторите на доклада.
Заместник-министърът на финансите Димитър Ивановски очерта възможностите, които могат да се приложат за подобряването на защитата на потребителите в България. Едната от тях е подобряване институционалната рамка, която може да предложи държавата. Друга възможност е по-добра финансова образованост, която би повишила компетентността на потребителите и способността им да вземат адекватни решения съобразно техните собствени потребности, каза зам.-министър Ивановски. Той благодари на експертите от Световната банка за доброто сътрудничество и отбеляза ползотворната работа на организацията с неправителствения сектор за повишаване както на ефективността на финансовите услуги, така и на информираността на потребителите.
Във форума участваха още представители на държавни институции, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, както и на неправителствени организации

Facebook logo
Бъдете с нас и във