Банкеръ Daily

Новини

СВАЛИХА ОТ ТЪРГОВИЯ ЗАГОРА ФИНАКОРП БАЛАНСИРАН ФОНД

Поради отписване от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор и на основание чл. 35, ал. 2, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, с нареждане на директора по търговия на БФБ-София окончателно се прекратява регистрацията на емисията дялове, с ISIN код: BG9000001081, издадени от договорния фонд Загора Финакорп Балансиран Фонд - Хасково, с борсов код: ZFAA, на Пазар на колективни инвестиционни схеми, считано от 1 юли (сряда).
За ликвидатор на фонда Съветът на директорите е определил Станислава Иванова Станкова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във