Банкеръ Daily

Новини

СЪЗДАВАТ КОМИСИЯ ПО ЕТИКА ЗА МНОГОЦЕНТРОВИ ИЗПИТАНИЯ

Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски е учредена Комисия по етика за многоцентрови изпитвания, съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съобщиха от пресцентъра на здравното министерство.
Председател на комисията е доц. Денчо Османлиев, секретар – магистър-фармацевт Катя Михайлова. Осемте й членове са проф. д-р Мила Власковска, доц. д-р Боряна Делийска, д-р Чавдар Еленков, д-р Лора Николова, доц. д-р Надежда Костова, проф. д-р Лъчезар Трайков и юристите Калин Славов и Лидия Руменова.
Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в едномесечен срок от създаването си комисията трябва да определи условията и реда за своята работа.
Комисията по етика за многоцентрови изпитвания ще осъществява своята дейност на територията на Изпълнителната агенция по лекарствата. Документацията, предназначена за получаване на становище от нея, се подава в деловодството на ИАЛ.
Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина всички лечебни заведения за болнична помощ, диспансери и медико-диагностични центрове, получили положителна акредитационна оценка по реда на Закона за лечебните заведения и в които се провеждат или се планира провеждане на клинични изпитвания, трябва да представят в ИАЛ заповед за учредяване на Комисия по етика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във