Банкеръ Daily

Новини

Създава се Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Създава се Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Това реши парламентът, приемайки на първо четене промените в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.Комисията ще се състои от петима членове, които ще бъдат избирани с мандат от пет години. Те ще установяват конфликт на интереси по подаден сигнал, по своя инициатива или по искане на заемащ публична длъжност, след като той представи необходимата информация и документи. Комисията ще води регистър на получените сигнали. Новият регулатор ще може да налага административни наказания, предвижда законопроектът.
Решенията на комисията, ще могат да се оспорват пред съда, решиха още депутатите.
Решението за избирането на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ще влезе в сила на 1 януари 2011 г., а частта от закона, касаеща функциониране и - от 1 април 2011 година.
Според закона, освободеното поради конфликт на интереси лице, няма право да заема в продължение на една година след освобождаването му публична длъжност.

.

Facebook logo
Бъдете с нас и във