Банкеръ Daily

Новини

Съветът за административна реформа ще координира въвеждането на електронното управление

Съветът за административна реформа ще координира въвеждането на електронното управление. Това реши правителството на днешното си заседание, променайки два нормативни акта.
За целта към Съвета се създава постоянна работна група „Електронно управление”, която има координационни и съвещателни функции. В състава й ще бъдат включени експерти, отговорни за електронното управление във ведомствата. Взаимодействието между нея и Съвета ще осигурява 5-членна комисия, в която влизат заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, член на Съвета за административна реформа (САР), представител на вицепремиера, отговарящ за административната реформа, главният секретар на МС и секретарят на САР. С право на съвещателен глас ще бъде независим експерт в областта на информационните технологии и електронното управление.
Постановлението предвижда също проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост, да се съгласуват предварително със САР. Това е в унисон с отговорностите на Съвета в областта на организационното развитие на административните структури и на управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във