Банкеръ Daily

Новини

Съветът по отбрана разгледа проект на Законa за военното разузнаване

На редовно заседание днес (19 юли) Съветът по отбрана е разгледал проект на Закона за военното разузнаване, съобщиха от Министерството на отбраната. Той урежда организацията и дейността на военното разузнаване като част от разузнавателната общност на НАТО и Евросъюза. В него е регламентиран редът за добиване, обработване и разпространяване на разузнавателна информация и статуса на служителите в разузнавателните структури и формирования във въоръжените сили. Проектът бе публикуван на сайта на Министерство на отбраната на 27 юни за обществено обсъждане и предстои да бъде внесен за междуведомствено съгласуване.
Членовете на консултативния орган към министъра на отбраната са обсъдили още доклад за резултатите от дейността на министерството за второто тримесечие на 2011 г., който предстои да бъде качен на страницата на ведомството, както и анализ на изпълнението на бюджета за първото полугодие.
Разгледани са били също така различни въпроси от дейността на ВМА и Военната академия Г. С. Раковски, както и кадрови въпроси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във