Банкеръ Daily

Новини

Със средства от еврофондове ще се създава национална здравно-информационна система

На 14 юли (четвъртък) от 10 часа министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов официално ще връчи на министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема Национална здравно-информационна система по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Церемонията ще се проведе в сградата на Министерство на здравеопазването.
Министерство на здравеопазването е конкретен бенефициент по схемата, а договарящ орган Министерство на труда и социалната политика. Проектът се изпълнява по Приоритетна ос 6 – повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги. Договорът ще се реализира до 2013 г. за общо 27 месеца, а бюджетът му е в размер на 9 729 833 лева.
Основната цел е подобряване на здравните услуги на всички нива, чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Очакваните ползи от изграждането на национална здравно-информационна система са повишена ефективност на системата на здравеопазването, включително медицинското обслужване при оптимизирани разходи; повишаване възможностите на пациента за избор на здравни услуги чрез осигуряване на достъп до информация; създаване на нови взаимоотношения между гражданите и здравния специалист, при които решенията се вземат с участието на двете страни.


Facebook logo
Бъдете с нас и във