Банкеръ Daily

Новини

Със 17.2% повече туристи са почивали в курорта Слънчев ден през миналата година

Има значително увеличение на броя на туристите, които са почивали в курортния комплекс Слънчев ден (+17.20%), както и в броя на реализираните нощувки (+17.29%), става ясно от годишния финансов отчет на публичното дружество за 2010 година. Най-голям ръст се отчита при руските и румънските туристи, както и при гостите от Беларус, Украйна и Молдова, както и на българските туристи, които са почивали в черноморския курорт. В същото време намаление се наблюдава в броя на германските туристи и реализираните от тях нощувки.
Данните сочат тенденция към утвърждаване предлагането на AI-формулата като основна форма на предлагане на хотелите на Слънчев ден. Чрез нея са реализирани 76.14% от всички туродни. И сред българите най-популярната форма на изхранване е била системата All Inclusive.
Като предимство бихме могли да отбележим както разнообразието от различни по категория хотели локализирани в един затворен комплекс, така и наличето на минерални извори на територията му. Безспорни са и предимствата на комплекса и атрактивноста му за привличане на повече клиенти за конгресен туризъм и корпоративни прояви.
Това е един от важните елементи за повишаване на ефективността от дейността му и увеличаване на продажбите на туристически услуги.
От посочените данни се наблюдава намаление на броя на проведениете мероприятията спрямо 2009 година. При значително по-малък брой мероприятия и с по-малко участници, приходите са почти сравними с тези от предходната година. Това показва по-рационалното използване на възможностите на комплекса да приема и обслужва мероприятия така, че да не засяга интересите на основните партньори - туроператорски фирми - за настаняване на техни гости в хотелите на Слънчев ден.
Капиталът на дружеството е в размер на 11 326 296 лева, разпределен в 11 326 296 поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка.Основни акционери в дружеството са Съни Тур ЕООД - 55%, Цветомир Георгиев Гергов - 20.39%, Тодор Георгиев Гергов - 20%, както и други акционери с общо 4.61% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във