Банкеръ Daily

Новини

Със 160 348 лева по Проект Красива България в Дряново ремонтират Дома за възрастни с деменция

Със 160 348 лева по Проект Красива България Община Дряново продължава ремонта и модернизацията на Дома за възрастни с деменция, съобщиха от пресцентъра на общината.
Община Дряново, представлявана от кмета д-р Иван Николов, и Министерство на труда и социалната политика, представлявано от заместник-министър Красимир Попов, са подписали споразумение за финансиране на дейностите за реализация на одобрен обект с Решение №1/28.02.2011 г. на Управителния съвет на Проект Красива България: Подмяна на дограма и топлоизолация на фасадата на Дом за възрастни с деменция.
Министерството на труда финансира 126 675 лева за дейностите по това споразумение, а Община Дряново участва с финансов принос в размер на 33 673 лева. По този начин общият бюджет на проекта по Мярка 02-02 Спешно подпомагане на социални домове става 160 348 лева. От тях 152 331 лева са предназначени за СМР/СРР и 8 017 лева – за организация и управление от страна на Проект Красива България. Посочените цени са крайни, с включен ДДС.
Всички разходи за публикации, за провеждане на тръжни процедури, за инвестиционен проект, за строителен надзор и за технически контрол, свързани с дейностите по подмяна на дограмата и топлоизолация на фасадата на Дом за възрастни с деменция са за сметка на администрацията в Дряново.
Съгласно споразумението, изборът на изпълнител и сключването на договор с него трябва да стане най-късно до 30 юни 2011 година включително, а крайният срок за приключване на дейностите е 5 декември 2011 година.
Подготовката и изпълнението на проекта за подмяна на дограма и топло изолация на сградата на Дом за възрастни с деменция в Дряново е сред приоритетите в работата на кмета д-р Иван Николов. С разписаното споразумение с МТСП, ръководството на Община Дряново надгражда постигнатото през 2010 г., в която чрез Проект Красива България бяха усвоени 118 400 лева. С тях бе изпълнен основен ремонт на покрива и вертикалната планировка на Дома за възрастни с деменция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във