Банкеръ Daily

Новини

Със 123.5 млн. лв. от еврофондове се финансира проектът за водния цикъл на Габрово

След проекта за водния цикъл на Враца, Интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово е вторият голям инфраструктурен проект по Оперативна програма Околна среда, който получи положителна оценка от Европейската комисия. Той е разработен от община Габрово и е на обща стойност 123.5 млн. лева. Финансирането по Оперативна програма Околна среда е в размер на 117.5 млн. лева, от които близо 94 млн. лева от Кохезионния фонд на Евросъюза и 23.5 млн. лева съфинансиране от държавния бюджет. Срокът за изпълнението му е средата на 2015 година. Изпълнението включва реконструкция на съществуващите пречиствателни станции за питейни и за отпадъчни води, ремонт на четири помпени станции и изграждане на една нова, рехабилитация на 75.8 км от водопроводната мрежа, изграждане на 18.5 км нови гравитачни канали и рехабилитация на 21.6 км съществуващи канали.
Градската пречиствателна станция обслужва населението на Габрово от около 63 хил. жители и предпазва от замърсяване водите на река Янтра. С изпълнението на проекта ще се присъединят към процеса на пречистване 11 670 от жителите на града, от чиито домакинства непречистената отпадна вода се излива директно в прилежащи приемници, ще се преустановят здравните рискове за населението, ще се подобри качеството на ВиК услугите и жизнените условия като цяло. Очаква се подобрената ВиК система да осигури заетост за над 250 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във