Банкеръ Daily

Новини

СЪХРАНЯВАМЕ ЗАПАСИТЕ СИ ОТ НЕФТ В СТРАНИ ОТ ЕС

Определените нива на задължителни запаси по категории нефтопродукти за съответната година могат да се създават и поддържат и в друга държава-член на Европейския съюз. За целта е необходимо индивидуално споразумение между Министерския съвет на Република България и правителството на другата държава. Това предвижда една от промените в Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, одобрени от правителството, съобщиха от Правителствената информационна служба. С тях се цели по-детайлно и ефикасно регулиране на обществените отношения в областта на създаването и съхраняването на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
В споразумението трябва да бъдат посочени конкретните видове и тяхното количество; местоположението на складовете, съхраняващи запасите; да включва правила, условия и процедури за поддържане, проверка и идентифициране на запасите, за гарантиране на тяхната наличност и достъпа до тях и др. Проектът на споразумение се съгласува предварително с Европейската комисия.
С предлаганите промени в Закона се въвежда изискване за предоставяне на информация от компетентните държавни органи. Националният статистически институт ще предоставя информация за количествата нефтопродукти, произведени на територията на страната, за количеството добит в страната нефт и за производителите през предходната година. Националната агенция по приходите ще предоставя данни относно вътрешнообщностите пристигания и изпращания на нефтопродукти от и за държави-членки на ЕС. Това се налага поради факта, че от 1 януари 2008 г. Агенция „Митници” ще подава информация само за лицата, осъществяващи внос и износ от и за страни извън ЕС. Министерството на икономиката и енергетиката ще предоставя по-подробни справки за резервите от нефтопродукти, които се поддържат от енергийните предприятия. Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” всеки месец ще информира Европейската комисия за нивата на създадените от България задължителни запаси по категории нефтопродукти.
Предвидени са и други изменения, свързани със задълженията на съхранителите на нефт и нефтопродукти, на председателя на ДА „ДРВВЗ” и т. н.

Facebook logo
Бъдете с нас и във