Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

С решение на Великотърновския окръжен съд от 16 октомври 2007 г. е вписано в регистъра за търговски дружества увеличението на капитала на Захарни заводи АД - Горна Оряховица. То бе извършено със собствени средства (резерви) на дружеството от 694 552 лв. на 8 334 624 лв. чрез издаване на 7 640 072 броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на събранието. Вписан е и уставът на Захарни заводи АД, който съдържа всички изменения и допълнения в него към 14 септември 2007 година.
Предметът на дейност на Захарни заводи е свързан с изкупуване и преработка на захарно цвекло и ядкови суровини; производство на захар, захарни изделия, меласа, спирт, както и търговска дейност в страната и чужбина.
Най-голям акционер в дружеството е Захар - Инвест с дял от 43% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във