Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ХИПОКАПИТАЛ АДСИЦ ДО 650 ХИЛ. ЛВ.

С решение на Софийския градски съд от 25 юли 2006 г. бе вписано увеличението на капитала на ХипоКапитал АДСИЦ от 500 000 на 650 000 лв., съобщиха от БФБ - София. То се извърши чрез издаването на 15 000 броя нови, обикновени, безналични акции, с номинална стойност 10 лв. ва всяка една. Предметът на дейност на ХипоКапитал АДСИЦ включва секюритизация на вземания. Учредители на дружеството със специална инвестиционна цел са Хипокредит АД и ЗПАД Булстрад АД. По реда на чл.110 от ЗППЦК дружеството е публично, но все още не е регистрирано за търговия на Българска фондова борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във