Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ЕЛАНА ФОНД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

С Решение на СГС от 04.07.2006 г. е вписано увеличението на капитала на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ /ELARG/ от 19 931 843 на 59 715 885 лв. чрез публично предлагане и издаване на нови 39 784 042 броя обикновени безналични акции, с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една.

Facebook logo
Бъдете с нас и във