Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНЦ-ИМОТИ

С решение на Софийския градски съд от 23 ноември 2007 г. е вписано увеличението на капитала на Ефектен унд Финанц-Имоти АДСИЦ (предстои регистрация на БФБ-София АД) от 500 хил. лв. на 650 хил. лв., чрез издаване на нови 150 хил. обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една. Вписва се също и обстоятелството, че дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във