Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА ПРОМЯНА В МЕНИДЖМЪНТА НА ЕЛЕКТРОНИКА АД

С решение на Софийски градски съд са вписани промени в управителните органи на Електроника АД. За прокурист на дружеството е определен Евгений Борисов Гълъбов, а дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Митко Викторов Костов, и прокуриста Евгений Борисов Гълъбов, заедно и поотделно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във