Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА ПРОМЕНИТЕ ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАТИ ТРЕЙД

С решение на Софийския градски съд от 30 ноември 2007 год. са вписани промени по партидата на Зърнени храни трейд АД - София, съобщи сайтът на БФБ-София.
Отразено е сливането на Слънчеви лъчи България АД, Зърненни храни трейд АД, Бек интернешънъл АД, Зърнени храни-Вълчи дол АД, Зърнени храни-Балчик ЕАД, Зора АД, Прима Агрохим ЕООД и Химимпорт Агрохимикали ЕООД в новоучреденото Зърнени храни България АД.
Съдът е вписал прекратяване без ликвидация на Зърнени храни трейд АД, поради преминаване на цялото му имущество върху новообразуваното дружество Зърнени храни България АД, при условията на общо правоприемство и заличаването му в търговския регистър. Зърнени храни България АД ще управлява отделно преминалото върху него имущество на Слънчеви лъчи България АД, Зърненни храни трейд АД, Бек интернешънъл АД, Зърнени храни - Вълчи дол АД, Зърнени храни-Балчик ЕАД, Зора АД, Прима Агрохим ЕООД и Химимпорт Агрохимикали ЕООД за срок от шест месеца. В този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във