Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА ПРОМЕНИТЕ В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА СОФИЯ МЕЛ

С решение на Софийския градски съд са вписани промени в управителните органи на София Мел АД - София. Заличени са като членове на Надзорния съвет Панайотис Висарион Папаспиру - независим член и заместник-председател, и Стефанос Константинос Кромидас. На тяхно място са вписани Константинос Лулис - предсдател, Ото Лангер - независим член и заместник-председател.
Предметът на дейност на София мел е свързан с изкупуване на хлебна пшеница, производство и търговия с хлебни продукти. За първото деветмесечие на 2007 г. компанията има печалба от 2.5 млн. лв. спрямо отрицателен финансов резултат от 408 хил. лв. за същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във