Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА ПРОМЕНИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА НА ИП БЕТА КОРП

С решение на Софийски градски съд от 15 януари 2008 г. са вписани промени в управителните органи на инвестиционния посредник Бета Корп АД. Според тях всички членовете на Управителния и Надзорния съвет са заличени. Вписано е преминаване от двустепенна в едностепенна система на управление на дружеството.
Съдът е вписал Съвета на директорите за срок от 3 г., в състав: Атанас Иванов Бойчев - председател, Борислав Александров Попов - заместник председател, и Юрий Асенов Станчев. Дружеството ще се представлява от председателя Атанас Иванов Бойчев, и заместник председателя Борислав Александров Попов, заедно и поотделно.
Вписани са и промените в устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във