Банкеръ Daily

Новини

Съдът вписа промените в мениджмънта на Инвестиционна Компания Галата - Варна

На 23 април в Търговския регистър е вписано решението на общото събрание на акционерите на Инвестиционна Компания Галата АД - Варна, прието на 6 април, за намаляване броя на членовете на съвета на директорите от 4 на 6. Оперативното управление на фирмата вече ще се осъществява от Михаил Статев, Милена Найденова и Надя Динчева.
Заедно с това е регистрирана и променена номиналната стойност на акциите на дружеството от 100 лв. на 1 лев, без да се променя размера на капитала, който е равен на 1 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във